Cviky proti bolesti krční páteře

Veškerá zde uvedená cvičení je vhodné provádět na základě vyšetření vašim McKenzie terapeutem.

McKENZIE CVIKY PŘI BOLESTECH  KRČNÍ PÁTEŘE

Pro cvičení krční páteře doporučujeme cvičit v pozici napřímeného sedu. Ve chvíli, kdy si cvičení osvojíte, můžete cvičení provádět i ve stoje. Pokud by však bolest v poloze sedu či stoje byla příliš silná, volte raději polohu vleže na zádech na pevné podložce.

Aby léčba krční páteře byla úspěšná, neustále monitorujte držení těla a udržujte jeho napřímení během celého cvičení.

Při akutních bolestech krční páteře:

1) Retrakce hlavy vleže

Zaujměte polohu vleže na zádech na pevné podložce nebo na tužší matraci postele. Ke cvičení nepoužívejte polštář. Ramena, šíji i hlavu zcela uvolněte na podložku. Cvik zahajte zatlačením hlavy do matrace se současným přitažením brady ke krku. Výsledný pohyb je posun hlavy dozadu, resp. dolů do podložky tak moc, jak jen svedete. Při provádění cviku by váš pohled měl směřovat stále přímo vzhůru ke stropu. Dosaženou krajní polohu udržujte po dobu několika vteřin, po té uvolněte a vaše hlava a krk se samovolně opět dostane do výchozí pozice. Pohyb vždy provádějte do maximálně možného rozsahu pohybu (ten je určen nejčastěji pocitem bolesti). Cvik opakujte 10x za sebou (= 1 série), a po té vyhodnoťte jeho účinky na bolest. Pokud se intenzita bolesti snížila, pokračujte v tomto postupu a sérii opakujte á 2 hodiny po celý den. Tzn. 6-8 sérií za den po 10 opakováních v 1 sérii. Pokud se vaše bolest výrazně zvýšila nebo se vzdaluje od páteře či cítíte brnění/jehličky nebo naopak necitlivost v průběhu horní končetiny, přestaňte cvičit a vyhledejte pomoc u McKenzie terapeuta.

Pokud se bolesti při cviku 1) odstranily, pokračujte:

2) Retrakce hlavy vsedě

Retrakce hlavy vsedě je nejčastěji používaným cvikem pro léčbu bolestí v oblasti krční páteře. Vzpřímeně se posaďte na židli, ideální pozice hlavy a krční páteře je tehdy, když se uši nachází nad vašimi rameny. Dívejte se rovně před sebe a zcela se uvolněte. Cvik spočívá v pomalém a plynulém posunu hlavy směrem dozadu, dokud není brada zcela zasunutá ke krku, jak nejvíc jste schopni. Během provádění cviku musí být brada zcela v horizontální rovině, nesmí být ani vysunuta nahoru (záklon hlavy), ani příliš směřující dolu (předklon hlavy). Jakmile dosáhnete maxima rozsahu daného pohybu, udržte krajní pozici po dobu několika vteřin, po té uvolněte a vaše hlava a krk se samovolně opět dostane do výchozí pozice. Pohyb vždy provádějte do maximálně možného rozsahu pohybu (ten je určen nejčastěji pocitem bolesti). Cvik opakujte 10x za sebou (= 1 série), jednotlivé série opakujte á 2 hodiny po celý den. Tzn. 6-8 sérii za den po 10 opakováních v 1 sérii.

Tolerujete-li již cvik 2) téměř/zcela bez bolesti, pokračujte:

3) Retrakce hlavy vsedě s přetlakem

Výchozí pozice i provedení cviku jsou shodné s pokyny pro cvik 2). Přetlak provedete přiložením jedné nebo obou rukou na bradu. Pevným zatlačením na bradu hlavu posuňte ještě dále dozadu než v případě cviku 2).

Tolerujete-li již cvik 3) téměř/zcela bez bolesti, pokračujte:

MCKENZIE CVIKY NA KRČNÍ PÁTEŘ - Záklon krku vsedě

4) Záklon krku vsedě

Nejprve si párkrát procvičte cvik 2), abyste si byli jistí, že je vaše krční páteř připravena na další cvik. Záklon provádějte vždy z retrakční polohy, tzn. Z konečné pozice, které jste dosáhli ve cviku 2). Samotný záklon provedete zvednutím brady nahoru s pohledem ke stropu až jakoby za sebe. Při tom hlavu necháváte volně spouštět směrem dozadu, aniž by se krční páteř pohybovala vpřed. Hlavu zakloňte, co nejdál to lze, abyste dosáhli maximálního rozsahu pohybu. Cvik opakujte 10x za sebou (= 1 série), jednotlivé série opakujte á 2 hodiny po celý den. Tzn. 6-8 sérii za den po 10 opakováních v 1 sérii.

Tolerujete-li již cvik 4) téměř/zcela bez bolesti, pokračujte:

MCKENZIE CVIKY NA KRČNÍ PÁTEŘ - Záklon krku vsedě s rotací

5) Záklon krku vsedě s rotací

Výchozí pozice i provedení cviku jsou shodné s pokyny pro cvik 4). Rotaci neboli otáčení hlavy provádějte vždy z polohy maximálního záklonu, tzn. z konečné pozice, které jste dosáhli ve cviku 4). Samotnou rotaci provedete otáčením hlavy ze strany na stranu cca 2cm od střední linie těla. Tento pohyb opakujte zcela plynule a ne příliš pomalu, 3-5x na každou stranu. Cvik opakujte 10x za sebou (= 1 série), jednotlivé série opakujte á 2 hodiny po celý den. Tzn. 6-8 sérii za den po 10 opakováních v 1 sérii.

Tento cvik se využívá jak k léčbě, tak k prevenci bolestí v oblasti krční páteře.

Objednejte se na diagnostiku McKenzie v Rehabilitaci Rehasport.
Tel: +420 602 777 701

Celý článek byl převzat z www.mckenziemetoda.cz se souhlasem autora.

McKenzie, R. Léčíme si bolesti krční páteře sami. 1. vyd. Praha: McKenzie Institut Czech Republic, 2011. 75 s. ISBN 978-80-904693-2-7

Zpět

Napsat komentář